مدیریت پیج اینستاگرام

سازماندهی ، تجزیه و تحلیل کسب و کار و مهارت های گرافیکی و نوشتاری در کنار تعامل و ارتباط با مخاطبین

تماس با کارشناس
ماهیانه
سه ماهه
شش ماهه
سالیانه 20%

پنل برنزی

100 دلار (ماهیانه)
آنالیز و تحلیل کسب و کار
طراحی گرافیکال شغلی
ادمین اختصاصی و امنیت پیج
هشتک گذاری و جذب فالوور
12 عدد تعداد پست ها
30 عدد تعداد استوری ها
تولید 1 ویدئو موشن گرافیک
طراحی بنر گرافیکی
سئو حرفه ای و کپشن تعاملی
ارائه گزارش هفتگی
پادکست ویژه موشن گرافیک
ساخت لوگو موشن
ضبط ویدئو و نوشتن توضیحات
عکسبرداری از محصولات
تماس بگیرید

پنل نقره ای

200 دلار (ماهیانه)
آنالیز و تحلیل کسب و کار
طراحی گرافیکال شغلی
ادمین اختصاصی و امنیت پیج
هشتک گذاری و جذب فالوور
18 عدد تعداد پست ها
60 عدد تعداد استوری ها
تولید 3 ویدئو موشن گرافیک
طراحی بنر گرافیکی
سئو حرفه ای و کپشن تعاملی
ارائه گزارش هفتگی
پادکست ویژه موشن گرافیک
ساخت لوگو موشن
ضبط ویدئو و نوشتن توضیحات
عکسبرداری از محصولات
تماس بگیرید

پنل طلایی

300 دلار (ماهیانه)
آنالیز و تحلیل کسب و کار
طراحی گرافیکال شغلی
ادمین اختصاصی و امنیت پیج
هشتک گذاری و جذب فالوور
30 عدد تعداد پست ها
90 عدد تعداد استوری ها
تولید 6 ویدئو موشن گرافیک
طراحی بنر گرافیکی
سئو حرفه ای و کپشن تعاملی
ارائه گزارش هفتگی
پادکست ویژه موشن گرافیک
ساخت لوگو موشن
4 ضبط ویدئو + توضیحات
عکسبرداری از محصولات
تماس بگیرید

پنل برنزی 10%

300 دلار
270 دلار (سه ماهه)
آنالیز و تحلیل کسب و کار
طراحی گرافیکال شغلی
ادمین اختصاصی و امنیت پیج
هشتک گذاری و جذب فالوور
12 عدد تعداد پست در ماه
30 عدد تعداد استوری در ماه
1 ویدئو موشن گرافیک در ماه
طراحی بنر گرافیکی
سئو حرفه ای و کپشن تعاملی
ارائه گزارش هفتگی
پادکست ویژه موشن گرافیک
ساخت لوگو موشن
ضبط ویدئو و نوشتن توضیحات
عکسبرداری از محصولات
تماس بگیرید

پنل نقره ای 10%

600 دلار
540 دلار (سه ماهه)
آنالیز و تحلیل کسب و کار
طراحی گرافیکال شغلی
ادمین اختصاصی و امنیت پیج
هشتک گذاری و جذب فالوور
18 عدد تعداد پست در ماه
60 عدد تعداد استوری در ماه
3 ویدئو موشن گرافیک در ماه
طراحی بنر گرافیکی
سئو حرفه ای و کپشن تعاملی
ارائه گزارش هفتگی
پادکست ویژه موشن گرافیک
ساخت لوگو موشن
ضبط ویدئو و نوشتن توضیحات
عکسبرداری از محصولات
تماس بگیرید

پنل طلایی 10%

900 دلار
810 دلار (سه ماهه)
آنالیز و تحلیل کسب و کار
طراحی گرافیکال شغلی
ادمین اختصاصی و امنیت پیج
هشتک گذاری و جذب فالوور
30 عدد تعداد پست در ماه
90 عدد تعداد استوری در ماه
6 ویدئو موشن گرافیک در ماه
طراحی بنر گرافیکی
سئو حرفه ای و کپشن تعاملی
ارائه گزارش هفتگی
پادکست ویژه موشن گرافیک
ساخت لوگو موشن
4 ضبط ویدئو + توضیحات
عکسبرداری از محصولات
تماس بگیرید

پنل برنزی 15%

600 دلار
510 دلار (شش ماهه)
آنالیز و تحلیل کسب و کار
طراحی گرافیکال شغلی
ادمین اختصاصی و امنیت پیج
هشتک گذاری و جذب فالوور
12 عدد تعداد پست در ماه
30 عدد تعداد استوری در ماه
1 ویدئو موشن گرافیک در ماه
طراحی بنر گرافیکی
سئو حرفه ای و کپشن تعاملی
ارائه گزارش هفتگی
پادکست ویژه موشن گرافیک
ساخت لوگو موشن
ضبط ویدئو و نوشتن توضیحات
عکسبرداری از محصولات
تماس بگیرید

پنل نقره ای 15%

1200 دلار
1020 دلار (شش ماهه)
آنالیز و تحلیل کسب و کار
طراحی گرافیکال شغلی
ادمین اختصاصی و امنیت پیج
هشتک گذاری و جذب فالوور
18 عدد تعداد پست در ماه
60 عدد تعداد استوری در ماه
3 ویدئو موشن گرافیک در ماه
طراحی بنر گرافیکی
سئو حرفه ای و کپشن تعاملی
ارائه گزارش هفتگی
پادکست ویژه موشن گرافیک
ساخت لوگو موشن
ضبط ویدئو و نوشتن توضیحات
عکسبرداری از محصولات
تماس بگیرید

پنل طلایی 15%

1800 دلار
1530 دلار (شش ماهه)
آنالیز و تحلیل کسب و کار
طراحی گرافیکال شغلی
ادمین اختصاصی و امنیت پیج
هشتک گذاری و جذب فالوور
30 عدد تعداد پست در ماه
90 عدد تعداد استوری در ماه
6 ویدئو موشن گرافیک در ماه
طراحی بنر گرافیکی
سئو حرفه ای و کپشن تعاملی
ارائه گزارش هفتگی
پادکست ویژه موشن گرافیک
ساخت لوگو موشن
4 ضبط ویدئو + توضیحات
عکسبرداری از محصولات
تماس بگیرید

پنل برنزی 20%

1200 دلار
960 دلار (سالیانه)
آنالیز و تحلیل کسب و کار
طراحی گرافیکال شغلی
ادمین اختصاصی و امنیت پیج
هشتک گذاری و جذب فالوور
12 عدد تعداد پست در ماه
30 عدد تعداد استوری در ماه
1 ویدئو موشن گرافیک در ماه
طراحی بنر گرافیکی
سئو حرفه ای و کپشن تعاملی
ارائه گزارش هفتگی
پادکست ویژه موشن گرافیک
ساخت لوگو موشن
ضبط ویدئو و نوشتن توضیحات
عکسبرداری از محصولات
تماس بگیرید

پنل نقره ای 20%

2400 دلار
1920 دلار (سالیانه)
آنالیز و تحلیل کسب و کار
طراحی گرافیکال شغلی
ادمین اختصاصی و امنیت پیج
هشتک گذاری و جذب فالوور
18 عدد تعداد پست در ماه
60 عدد تعداد استوری در ماه
3 ویدئو موشن گرافیک در ماه
طراحی بنر گرافیکی
سئو حرفه ای و کپشن تعاملی
ارائه گزارش هفتگی
پادکست ویژه موشن گرافیک
ساخت لوگو موشن
ضبط ویدئو و نوشتن توضیحات
عکسبرداری از محصولات
تماس بگیرید

پنل طلایی 20%

3600 دلار
2880 دلار (سالیانه)
آنالیز و تحلیل کسب و کار
طراحی گرافیکال شغلی
ادمین اختصاصی و امنیت پیج
هشتک گذاری و جذب فالوور
30 عدد تعداد پست در ماه
90 عدد تعداد استوری در ماه
6 ویدئو موشن گرافیک در ماه
طراحی بنر گرافیکی
سئو حرفه ای و کپشن تعاملی
ارائه گزارش هفتگی
پادکست ویژه موشن گرافیک
ساخت لوگو موشن
4 ضبط ویدئو + توضیحات
عکسبرداری از محصولات
تماس بگیرید

چرا مدیریت پیج اینستاگرام ؟

- طراحی گرافیکال و آنالیز و تحلیل کسب و کار

- هشتک گذاری استاندارد ایجاد محتوای ارزشمند منظم

- تعامل و ایجاد ارتباط پایدار با مخاطبان

- سئو حرفه ای و فتح تاپ هشتگ و اکسپلور

- طراحی بنر گرافیکی ، پست ، استوری به صورت کاملا سفارشی

- مدیریت یکپارچه پیج و ارائه گزارش کامل هفتگی

- آنالیز پیج های رقیب و ارائه تقویم کاری

نظم و مسئولیت پذیری جز یکی از مهمترین فاکتور های ما برای انجام خدمات مدیریت پیج اینستاگرام شما میباشد ما به صورت مداوم به صورت 24 ساعته حتی ایام تعطیل با شما در ارتباط هستیم

تماس با کارشناس

با بست وب موفقیت خود را آنلاین بسازید

مدیریت پیج اینستاگرام

اصلاح بایو و تصویر پروفایل و ایجاد هایلایت های مناسب ، انتشار به موقع پست ها و استوری هابرنامه ریزی اصولی میان مدت و بلند مدت برای پیج به نحوی که علاوه بر افزایش تعداد فالوور ها، افزایش تعامل و در نهایت افزایش فروش را به دنبال داشته باشد

از جمله خدمات ادمین ارتباط با مخاطبین جدید و سعی در تبدیل آنها به مشتری ، پاسخگویی به موقع و اصولی به مخاطبین و تهیه گزارش هفتگی و مقایسه پیشرفت پیج

ادمینی پیج ایستاگرام

- طراحی و ساخت محتوای موازی ویژه شغل
- طراحی و ایده پردازی خلاقانه برای استوری مارکتینگ
- پاسخ به تمامی سوالات مشتریان و پاسخ کامت ها
- عکاسی و تصویربرداری حرفه ای برای پیج
- ساخت انواع تیزرهای تبلیغاتی و موشن گرافیک ها
- تامین امنیت پیج اینستاگرام

سوالات متداول

به طور خلاصه به جای پست های تبلیغاتی تکراری و خسته کننده یسری پست خلاقانه و آموزشی که با موضوع کسب و کار شما هم راستا است ساخته میشود که به طور غیر مستقیم تبلیغ پیج شما هم انجام میشود
یک موضوع جنجالی را میتوان با ایده پردازی خلاقانه کاری کرد که مخاطب درگیر روزمرگی های کار شما شود و در کنار این درگیری ادمین با زیرکی بیزنس و یا محصول شما را معرفی میکند
ما تجربیات ارزشمند شما و اولویت های شما را به هر شکلی که شما راحت باشید دریافت میکنیم و با توجه به دانش و تجربه خودمون با توجه به سلیقه مخاطبان اصلاح و آماده میکنیم و توجه داشته باشید اصول مدیریت پیج های اینستاگرامی ، فعالیت های ادمینی و ارتباطات و برگزاری کمپین ها و... تقریبا در همه پیج ها مشترک میباشد و با کمی جست و جو و اصلاح و نگارش محتوا و در ادامه بعد از تایید شما در پیج به عنوان محتوا استفاده میکنیم
به طور خلاصه خیر!
خیر! ارائه فالوور های فیک جزء خدمات ما نیست و پیشنهاد میکنیم به صورت ارگانیک با محتوا و تبلیغات هدفمند قطعا شاهد رشد خواهید بود